၂၇.၁၀.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၇.၁၀.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                   2150    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2270-2280

   
စားေတာ္ပဲလံုး   950-1100    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1735-1830    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1930    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2695-2785    
  (ေရႊကၽြန္း) 3005-3190    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 334000  

 20   Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1430-1500

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165-2335    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2000-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

2000-2170

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1350-1385    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   470-485    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 2250-2335    
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1665-1750
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)         1665-1750    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                 815    
ဘိုကိတ္ပဲ   1415-1550    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 490000       50  Containers
မတ္ပဲ SQ(2017) 693000

 

      5Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2700-2800    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)          1165-1185    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး)

1200-1220

   
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္