၁၂.၁၀.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၂.၁၀.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                   2300           
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2390

   
စားေတာ္ပဲလံုး   900-1035    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1650-1830    
ေထာပတ္ပဲ   1650-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2520-2610    
  (ေရႊကၽြန္း) 2740-2925    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC   378500

    Containers

ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1500-1535

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165-2250    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2000-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

1830-2000

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   460-485    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1665-1750
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)         1580-1750    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw           855-870                  
ဘိုကိတ္ပဲ   1415-1500    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017)   500000     Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)  

        655000

           Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2800-3000    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)          1165-1185    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1200-1220    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္