၂၈.၉.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၈.၉.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                  2350      
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2450-2480

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1015-1200    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1705    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2430-2525    
  (ေရႊကၽြန္း) 2650-2925    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 408000  
    45  Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1615-1625

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2330    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2000-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

1915-2085

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   555-565    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 2165-2335    
  (မင္းလွ) 2000-2085    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
2000-2085
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)          1665-1835    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw                   940    
ဘိုကိတ္ပဲ   1250-1420    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 536000       30 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)  

    706000

         Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2700-2900    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)          1165-1185    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1200-1220    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္