၂၅.၉.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၅.၉.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                  2350      
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2450

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1030-1220    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1650-1670    
ေထာပတ္ပဲ   1650-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2430-2525    
  (ေရႊကၽြန္း) 2740-2835    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC   415000
       Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1600-1625

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2330    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2000-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

1915-2085

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1580-1670    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   555-565    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 2165-2250    
  (မင္းလွ) 2000-2085    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
2000-2085
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)          1665-1720    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw          950-960    
ဘိုကိတ္ပဲ   1415-1500    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 542000       30 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017) 721000

    

        5 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2900-3000    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)          1180-1200    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1215-1235    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္