၁၉.၉.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၉.၉.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး                     2450    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2600

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1100-1135    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1650-1670    
ေထာပတ္ပဲ   1650-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2430-2525    
  (ေရႊကၽြန္း) 2740-2925    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 424000  
       10Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1570-1580

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2250-2335    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2080-2170    
  (၀ါးခယ္မ)

1830-1920

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   535-560    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 2080-2170    
  (မင္းလွ) 2000-2085    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
2000-2085
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)          1580-1835    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw              975-985    
ဘိုကိတ္ပဲ   1415-1500    
မတ္ပဲ FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 567000         30Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)  

          757000

         Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2700-2800    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)           1165-1185    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1200-1220    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္