၁၄.၉.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၄.၉.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး            2200-2225    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2300-2325

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1080-1150    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1650-1690    
ေထာပတ္ပဲ   1650-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2520-2610    
  (ေရႊကၽြန္း) 2740-2835    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC   418500
     Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1550-1570

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2250    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2080    
  (၀ါးခယ္မ)

1830

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   555-575    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး)      
  (မင္းလွ)      
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
 
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)          1580-1750    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw

  

           940-960                          

   
ဘိုကိတ္ပဲ   1330-1420    
မတ္ပဲ  FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 554000          40 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)  

     744000

         Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2800-2900    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)           1165-1185    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1200-1220    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္