၈.၉.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၈.၉.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး            2225-2250    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2325-2350

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1065-1135    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1650-1690    
ေထာပတ္ပဲ   1650    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2345-2435    
  (ေရႊကၽြန္း) 2740-2835    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 420000  
    15  Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1530-1550

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2000-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

1830-1920

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   555-575    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 2000-2085    
  (မင္းလွ) 1830-1920    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1665-1835
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)          1665-1750    
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw            950-960                        
ဘိုကိတ္ပဲ   1300-1335    
မတ္ပဲ  FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 550000           50 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)  

      760000

        Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2800-2900    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)           1165-1185    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1200-1220    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္