၁.၉.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁.၉.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

 

 

2180-2210

 

 

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2280-2310

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1050-1170    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1650-1670    
ေထာပတ္ပဲ   1650-1830    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2345-2435    
  (ေရႊကၽြန္း) 2740-2835    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 465500  
  30 Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1500-1535

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165-2250    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2000-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

1830-1920

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း   930-950    
ေျပာင္းဆံ   555-565    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1915-2000    
  (မင္းလွ) 1750-1835    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)
1750-1835
   
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)

 

1580-1750

 

   
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw

                                 1005-1020   

   

   
ဘိုကိတ္ပဲ   1300-1335    
မတ္ပဲ  FAQ(2016)               -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 596000                  45  Containers
မတ္ပဲ SQ(2017) 815000

    

          10 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2700-2800    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)

 

1165-1185

 

   
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1200-1220    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္