၁၈.၈.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၁၈.၈.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

 

 

2200-2250

 

 

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2350-2370

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1165-1200    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1565-1600    
ေထာပတ္ပဲ   1910-2000    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2085-2350    
  (ေရႊကၽြန္း) 2740-2925    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 510000  
 5   Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1700-1720

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165-2250    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2000-2085    
  (၀ါးခယ္မ)

1800-1835

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   555-575    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1915-1950    
  (မင္းလွ) 1750-1785    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1715-1750    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)

 

1665-1750

 

   
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw

                                         1415

   

   
ဘိုကိတ္ပဲ   1165-1200    
မတ္ပဲ  FAQ(2016) -             -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 811000               65 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)  

       1046000

           Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2600-2700    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)

 

1165-1185

 

   
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1200-1220    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္