၇.၈.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၇.၈.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

 

 

2000-2050

 

 

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2225-2230

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1165-1250    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1475-1535    
ေထာပတ္ပဲ   1735-1915    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2085-2400    
  (ေရႊကၽြန္း) 2740-2835    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 570000  
 45 Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1750-1800

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2165-2250    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2080-2170    
  (၀ါးခယ္မ)

1750-1835

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   555-575    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1780-1835    
  (မင္းလွ) 1700-1750    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1700-1750    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)

 

1665-1750

   
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw

                                        1265

   

   
ဘိုကိတ္ပဲ   1130-1200    
မတ္ပဲ  FAQ(2016) -             -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 751000              80  Containers
မတ္ပဲ SQ(2017)  

   911000

        Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2700-2750    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)

 

1165-1185

 

   
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1200-1220    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္