၂၉.၆.၂၀၁၇

  

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား

(၂၉.၆.၂၀၁၇)

ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

 

 

1950-1970

 

 

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး  

2130-2150

   
စားေတာ္ပဲလံုး   1250-1300    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   1335-1360    
ေထာပတ္ပဲ   1565-1655    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 2260-2350    
  (ေရႊကၽြန္း) 2650-2835    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 621000  
   30 Containers
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1400-1720

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2080-2170    
  (ေရႊ၀ါ ) -    
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 2080    
  (၀ါးခယ္မ)

1750

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1830-2000    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   500-520    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1630-1670    
  (မင္းလွ) 1580-1600    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1450-1470    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)

 

1500-1585

 

   
  (အညာ)      
မတ္ပဲ Raw

                                         1440

   

   
ဘိုကိတ္ပဲ   1050-1170    
မတ္ပဲ  FAQ(2016) -             -
မတ္ပဲ FAQ(2017) 849000             70 Containers
မတ္ပဲ SQ(2017) 1057000

     

      3 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2650-2700    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)

 

1165-1185

 

   
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1200-1220    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္