၃၁.၁.၂၀၁၇

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား
(၃၁.၁.၂၀၁၇)
ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

 

2005-2010

 

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   2170    
စားေတာ္ပဲလံုး   875-935    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   955-975    
ေထာပတ္ပဲ   695-960    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1355-1430    
  (ေရႊကၽြန္း) 1555-1630    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 778000   45 Containers    
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1230-1335

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 2030    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1980-2035    
  (၀ါးခယ္မ)

1250-1300

   
  (အညာေရႊ၀ါ)      
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   350-365    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1430-1450    
  (မင္းလွ) 1380-1400    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1365-1385    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)

1865-1885

 

   
  (အညာ)      
ဘိုကိတ္ပဲ   1300-1370    
မတ္ပဲ  FAQ(2016) 996000              5 Containers
မတ္ပဲ FAQ(2017)                   
မတ္ပဲ SQ(2016)  1086000               
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2700-2800    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)

1000-1020

 

   
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1080-1100    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္