၂၃.၁.၂၀၁၇

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား
(၂၃.၁.၂၀၁၇)
ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး  

 

 

   
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး        
စားေတာ္ပဲလံုး   880-935    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   955-975    
ေထာပတ္ပဲ   695-960    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1180-1270    
  (ေရႊကၽြန္း) 1380-1470    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) RC 815000   65 Containers    
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1300-1335

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1965-1970    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1915-1920    
  (၀ါးခယ္မ)

1200-1235

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1165-1270    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   330-355    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1415-1435    
  (မင္းလွ) 1400-1420    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1350-1370    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)

1865-1885

 

   
  (အညာ)      
ဘိုကိတ္ပဲ   1300-1335    
မတ္ပဲ  FAQ(2016)       
မတ္ပဲ FAQ(2017) 1026000                   20 Containers    
မတ္ပဲ SQ(2016)    1135000                3 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2900-3000    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)

980-1000

 

   
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1065-1085    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္