၁၂.၁၂.၂၀၁၆

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား
(၁၂.၁၂.၂၀၁၆)
ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး        
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး        
စားေတာ္ပဲလံုး   780-985    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   955-975    
ေထာပတ္ပဲ   695-960    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1165-1185    
  (ေရႊကၽြန္း) 1465-1505    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) RC 845000   5 Containers   
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1230-1300

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1830-1835    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1750    
  (၀ါးခယ္မ)

1165-1235

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1200-1500    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   330-345    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1130-1170    
  (မင္းလွ) 1080-1100    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1065-1085    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)

1300-1335

 

   
  (အညာ)      
ဘိုကိတ္ပဲ   1300-1335    
မတ္ပဲ (Raw)        
မတ္ပဲ FAQ 1070000                  51 Containers 
မတ္ပဲ SQ 1110000              20 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2900-3000    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)

965-1000

   
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1030-1050    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္