၅.၁၂.၂၀၁၆

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား
(၅.၁၂.၂၀၁၆)
ကုန္စည္ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္

ပဲမ်ဳိးစံု        
ကုလားပဲလံုး   2450    
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး   2550    
စားေတာ္ပဲလံုး   780-1000    
ဆြန္တာနီ/ ျပာ   955-975    
ေထာပတ္ပဲ   955-975    
ပဲႀကီး (ကုန္း) 1165-1220    
  (ေရႊကၽြန္း) 1465-1525    
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) RC 839000   10 Containers   
ပဲတီစိမ္း (ပခုကၠဴ)

1230-1300

   
  (ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) 1830-1835    
  (ေရႊ၀ါ )      
  (ပဲခူးေရႊ၀ါ) 1750    
  (၀ါးခယ္မ)

1200-1235

   
  (အညာေရႊ၀ါ) 1165-1470    
ပဲရာဇာ        
ပဲယင္း        
ေျပာင္းဆံ   330-345    
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲခူး) 1130-1170    
  (မင္းလွ) 1065-1085    
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) 1000-1035    
ပဲလြန္းနီ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)

1300-1335

 

   
  (အညာ)      
ဘိုကိတ္ပဲ   1300-1335    
မတ္ပဲ (Raw)        
မတ္ပဲ FAQ 1100000                   25 Containers 
မတ္ပဲ SQ 1200000                 8 Containers
ပဲျခမ္းမ်ား        
ကုလားပဲျခမ္း   2700-2800    
ဆီထြက္သီးႏွံ        
ပဲပုပ္ (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ)

965-1000

   
  (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) 1000-1035    
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္